Kontakt

Nazwa szkoły: Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
E-mail szkoły: dualmikolow@dualmikolw.pl
Telefon: 32 / 778 24 68
Adres szkoły: pl. Salwatorianów 1
43-190 Mikołów