Ocenianie kształtujące

 

Ocenianie kształtujące to przede wszystkim nie sam sposób oceniania uczniów, ale system pracy na

lekcji. Jest to system polegający na wzajemnym oddziaływaniu nauczyciela i ucznia i świadomości

procesu nauczania-uczenia się. Nauczyciel, który stosuje pracę z ocenianiem kształtującym:

- przedstawia uczniom cele lekcji w języku zrozumiałym dla uczniów, daje to wiedzę na temat

możliwości osiągnięcia sukcesu (np. Dziś będziemy uczyć się, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się

po drogach.),

- ustala kryteria oceny, czyli mówi, na co będzie zwracał uwagę przy ocenie pracy ucznia (np. Będę

zwracać uwagę na to, czy potraficie napisać opowiadanie zgodnie z poznanymi wytycznymi.)

- stosuje informację zwrotną jako ocenę pracy ucznia, która pomaga mu w procesie uczenia się i

zwraca uwagę na to, co jeszcze można zrobić, by osiągnąć lepsze wyniki, a co już jest dobrze. (np. Nie

najlepiej poszło Ci dzisiaj mnożenie pisemne.  Dobrze potrafisz mnożyć w pamięci, ale poćwicz w

domu pisemnie. Najpierw ćwicz proste przykłady, następnie trudniejsze. Pamiętaj o tym, żeby zawsze

sprawdzić swoje wyniki stosując dzielenie. Poproś osobę dorosłą o przykłady i sprawdzenie swoich

działań.)

- formułuje pytania kluczowe – są one niezbędne do zaangażowania uczniów w lekcje, skłaniają do

myślenia (np. Odpowiemy dziś sobie na pytanie: Dlaczego warto być uczciwym człowiekiem?)

- wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską – pomaga to uczniom samym ocenić efekty swojej

pracy, jak i sprawiedliwie oceniać inne osoby zgodnie z kryteriami oceny (NaCoBeZU (Na co będę

zwracać uwagę)).

W szkołach, w których stosuje się ocenianie kształtujące pracuje się za pomocą tzw. metodników,

które pomagają systematyzować pracę na lekcji. Podstawową zasadą panującą w klasach z

ocenianiem kształtującym jest zasada niezgłaszania się – uczniowie posiadają patyczki ze swoimi

imionami, które są losowane przez nauczyciela, jeśli chce o coś zapytać. Zapewnia to różnorodność

odpowiedzi uczniów. W metodniku znajdują się kartki w 3 kolorach – tzw. światła, które wskazują

nauczycielowi, jak może pomóc swoim uczniom, „włączają” oni dany kolor w zależności od ich

aktualnego zrozumienia tematu:

Zielony – daję sobie radę,

Żółty – mam pewne wątpliwości,

Czerwony – nic nie rozumiem, ratunku.

W metodnikach znajdują się także karteczki z literami: A, B, C, D. Pozwala to zadać nauczycielowi

jedno pytanie całej klasie i uzyskać od każdego odpowiedź bez konsultacji z innymi – daje to

możliwość sprawdzenia wiedzy wszystkich uczniów.

W naszej szkole wdrażamy system oceniania kształtującego już od pierwszej klasy – pomaga to wielu

uczniom w pokonywaniu nieśmiałości, w zadawaniu pytań, a przede wszystkim – wiedzą oni, co mają

robić, aby osiągnąć sukces w nauce.