O szkole

    Zespół Szkół Prywatnych w Mikołowie – poznaj nas bliżej!

 

    Nasza szkoła składa się z:

 

    Szkoły Podstawowej im. Ojca F. Jordana,

    Gimnazjum Dwujęzycznego im. Ojca F. Jordana.

 

Uczęszczającym do naszych szkół uczniom pragniemy zapewnić najwyższy poziom nauczania realizowany w przyjaznej atmosferze i dzięki profesjonalnej opiece.

 

Naszym autem jest dwujęzyczny program nauczania, gdzie drugim językiem jest angielski. Realizujemy go w oparciu o system zintegrowanego nauczania przedmiotowo- językowego. Został on przygotowany tak, aby mogły umożliwiał naukę zarówno dzieciom z minimalną znajomością języka angielskiego, jak i tym które wróciły z zagranicznej szkoły.

 

Ponadto na każdym etapie edukacji oferujemy:

 

 • zwiększone ilości godzin na realizację programów nauczania z wybranych przedmiotów,

 • naukę drugiego języka obcego już od 4 klasy szkoły podstawowej,

 • bezpieczeństwo w wymiarze fizycznym i emocjonalnym,

 • max. 16 - osobowe zespoły klasowe,

 • przestronne i słoneczne sale szkolne, szerokie korytarze, brak barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych,

 • rozległy, ogrodzony, zielony teren wokół szkoły, tak niezbędny dla zdrowego spędzania przerw i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu,

 • przyjazną atmosferę – profesjonalna kadra pedagogiczna stwarza przyjazne środowisko dla osiągnięcia najlepszych i trwałych efektów nauczania,

 • nowoczesne technologie w nauczaniu – tablice interaktywne, filmy i prezentacje multimedialne,

 • opiekę merytoryczną pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współpracę z Uniwersyteckim Towarzystwem Naukowym,

 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych, m.in. samoobrona, szachy, harcerstwo, warsztaty teatralne,

 • profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczna (logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta),

 • opiekę w ramach świetlicy szkolnej do godz. 17.00,

 • indywidualną ścieżkę rozwoju ucznia, m.in. zajęcia z gry na instrumencie (pianino, gitara, skrzypce), warsztaty wokalne, język hiszpański, język rosyjski,

 • edukację po powrocie do Polski, powrót do polskiego systemu edukacji,

 • możliwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą poprzez tzw. nauczanie domowe.

 

Już teraz zapraszamy na spotkanie informacyjne!